Сообщить об ошибке!

Регистрация нового пользователя!

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Електронный ящик:

Вход в систему!

Введите свой логин:

Пароль:


тел.: +38(067) 804-79-62
e-mail: bokov.net.ua@i.ua
в базе: 78108 работ(а,ы)
  Теневые работы 
  Бесплатные работы 
  Платные работы 
  Репетиторство 
  Заказать работу 
  Как оплатить 
  Обмен и покупка работ 
  Продажа работ 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).Видео инструкция по использованию сервиса продажи работ. ЖМИ!
Взаємовплив стилів_3
Реферат‚  7 стр.
Просмотров: 1426 | Скачиваний: 35

Взаємовплив стилів

План
Вступ 1
Основна частина 2
Висновки 6
Використана література 7

Вступ

Стиль ще здавна став позначати літературний склад мови. Походить це слово від назви первісного знаряддя письма – стило (кістяної чи металевої палички, якою писали на вощених дощечках). 
Під стилем у мові розуміється функціональна підсистема мови, її різновид, властивий певній сфері спілкування. Цю підсистему характеризує сукупність мовних засобів, характерна для спілкування між людьми в певній функціональній сфері. 
Розрізняють такі види функціональних стилів: науковий, розмовний, ораторський, публіцистичний, стиль художньої прози, епістолярний, офіційно-діловий та конфесійний [1, c.7]. 

Звичайно, ці стилі не існують окремо один від одного. Вони взаємодіють, взаємно впливають один на одний, слова, властиві одному стилю, можуть використовуватись в іншому заради різного роду стилістичного забарвлення: гумористичного, іронічного, емоційного тощо. Але використання слів, характерних для певного виду стилю, в іншому, незвичному для цього, може, навпаки, знижувати значення сказаного, погіршувати якість стилістики. Так, слова, нормативні для офіційно-ділового чи наукового стилю, в інших стилях можуть нести забарвлення офіційності, канцеляризмів. Тому важливо доцільно використовувати взаємодію стилів, чітко усвідомлюючи мету їх поєднання, вживати різностильові слова у потрібному контексті.  
У наш час спостерігається особливо активна взаємодія стилів, їх взаємне проникнення в усіх функціональних сферах мови – художній, розмовній, науковій, публіцистичній, ораторській. Окрім хіба що офіційно-діловий та конфесійний стилі залишаються відносно “чистими”. Стилі, найбільш схильні до взаємодії, - це стиль художньої прози та публіцистичний.
У нашій роботі на низці прикладів ми простежимо взаємодію названих стилів у сучасній українській мові, та визначимо тенденцію цього процесу у сьогоденні за урахуванням переходу до капіталістичних реалій.

Основна частина
Кожному із стилів властиві свої мовні засоби та своя термінологія. 
Так, науковому стилю притаманні такі ознаки: ясність формулювань, логічна послідовність і доказовість викладу, узагальненість понять і явищ, точність і лаконічність висловлювань, наявність висновків, вживання спеціальної наукової термінології та абстрактних слів, чітка композиційна структура тексту, відсутність авторської індивідуальної манери та емоційно-експресивної лексики. У морфологічному змісті науковому стилю властиве переважне вживання іменників, відносних прикметників, безособових дієслівних форм та дієслівних і дієприкметникових зворотів. У синтаксичному - використання кліше і складних речень. 
Художній стиль можна розглядати як узагальнення і поєднання усіх стилів, бо письменники органічно вплітають мовні засоби різних стилів у свої твори – у діалогах для мовної характеристики персонажа, в описах проблеми та описуваної сфери для надання творам більшої достовірності, для досягнення естетичного та емоційного впливу на читача. В художньому стилю іменник вживається рідше, а дієслово – частіше, ніж у науковому стилю. 

Функціональна закріпленість слів за певним стилем не виключає їхнього вживання в інших стилях. Для сучасного розвитку української мови характерне взаємопроникнення стилів (найбільш яскравими, цільними та типовими зразками такої суміші є такі культурні явища, як авангардна поезія, постмодернізм, сатира та анекдот, жанр есе (поєднання філософського, художнього, науково-психологічного публіцистичного) жанрів. Взаємодія стилів у сучасній мові відбувається у таких ракурсах:
1) у художньому стилі – з епістолярним, ораторським, розмовним (зокрема, у прозі часто вживаються просторічні вислови та фразеологізми – “Старий Чарлі перестає розуміти гумор, подумки фіксували вони, усе ясно й без кушетки: до побачення, Чарлі, ти влип як муха, тебе за головою затягнуло в чиюсь пизду, як тобі в ній, Чарлі?” [2, с.28]; “Потім вони лишилися серед лісу удвох: вухатий зарізяка по-каскадерськи розвернувся на тій самій галявині й висадив їх серед прив’ялих анемонів. На прощання відтарабанив щось…” [2, с.293]; “Ти що, тормоз?” [2, с.263]), з науковим, публіцистичним стилями, а також різними видами жаргону та діалектами; в іронічному значенні – з офіційно-діловим (приміром, навмисне вживання канцеляризмів поруч з художнім описом підсилює сатиричне звучання тексту). Наприклад: “Таким чином, волею власних депресій та залізничних аберацій Артур Пепа опинився у страшенно ранковому приміському потязі, що натужно просувався в бік гір зі швидкістю, мало чим вищою від пішохідної” [2, с.95]; “Поки вони травили інформацію…” [2, с.263] – тут автор поєднує знижену лексику розмовної мови (“травили”) з офіційною (“інформацію”), замість традиційного “балачки” [2, с.95];


Дата создания: 2009-09-28 00:00:00   Получить данную работу даром  

 

Другие работы по теме:
  вернуться назад


Всі реферати, курсові і дипломні роботи на нашому сайті написані на українській мові. Кожну роботу ви можете скачати цілком або переглядати по сторінкам. Для швидкого знаходження роботи на потрібну вам тему скористайтесь пошуком. Ви також можете добавити свої реферати. Всі реферати доступні відвідувачам безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання рефератів в нашу базу. Ми не займаємось написанням чи виправлянням рефератів. Всі реферати добавлені користувачами нашого сайту, ми не несемо відповідальності за вміст рефератів. Всі авторські права на реферати належать їх авторам. Русская версия - Bokov.net.ru
Яндекс.Метрика