Сообщить об ошибке!

Регистрация нового пользователя!

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Електронный ящик:

Вход в систему!

Введите свой логин:

Пароль:


тел.: +38(067) 804-79-62
e-mail: bokov.net.ua@i.ua
в базе: 78108 работ(а,ы)
  Теневые работы 
  Бесплатные работы 
  Платные работы 
  Репетиторство 
  Заказать работу 
  Как оплатить 
  Обмен и покупка работ 
  Продажа работ 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).Видео инструкция по использованию сервиса продажи работ. ЖМИ!
Взаємодія стилів у сучасній українській літературній мові
Реферат‚  8 стр.
Просмотров: 1389 | Скачиваний: 37

Взаємодія стилів у сучасній українській літературній мові

План:

Вступ.
1.Діловий стиль.
2.Художній стиль.
3.Порівняння ділового та художнього стилів.
Висновки.

Вступ.

Слово стиль широко вживається в сучасному мовленні ( стиль професіонала, стиль роботи, музичний стиль, готичний стиль, стиль керівництва тощо). У всіх цих та інших прикладах слово стиль означає різновид чогось з характерними відмінними рисами.
У мові поняття стилю пов‘язне з поняттям функції. Як відомо, кожна літературна мова, задовольняючи культурні потреби окремої людини і суспільства, виконує ряд важливих функцій:
- комунікативну - як спосіб спілкування;
- когнітивну - як засіб пізнавання;
- емоційну - як засіб вираження почуттів та інше.
Ці функції виявляються в конкретних ситуаціях, коли мовець застосовує певний набір мовних засобів, які якнайкраще виражають мету і завдання цієї ситуації. Безперечно, таких життевих ситуацій безліч і описувати всі використані або можливі в них мовні засоби недоцільно. Проте напевне можна сказати, що протягом багатьох віків у межах літературної мови виробились функціональні різновиди, які відповідають найважливішим сферам суспільного життя, а саме: виробництву і побуту, науці і мистецтву, засобам массової інформації.

Традиційно розрізняють усні й писемні (книжні) стильові різновиди літературної мови. До усних відносять розмовно-побутовий та офіційно-ораторський стилі, до писемних - науковий, художній, публіцистичний і офіційно-діловий. Проте однорідність публіцистичного стилю часто ставить під сумнів; окремими стилями вичленовують інформаційний та суспільно-політичний різновиди. Подекуди виділяють законодавчий стиль, епістолярний (стиль листування).
Викликає суперечки статус мови художньої літератури. Деякі вчені вважають її функціональним стилем, інші вбачають тут особливе явище, співвідносне з усією національною мовою, територіальні й соціальні діалекти. Спірним залишається питання про місце розмовного різновиду в системі функціональних стилів літературної мови. Крім того, функціонують міжстильові різновиди (науково-публіцистичний, художньо-публіцистичний).
Як бачимо, межі стилів часто нечіткі. Проте, узагальнюючи, можна визначити особливі риси кожного стилю.

1.Діловий стиль.
Діловий стиль відрізняється від інших високим рівнем стандартизованості, що виявляється як у складанні текстів, так і в їхньому оформленні. Щодо мови, то стандартність означає використання сталих зворотів /кліше/. Наприклад: ми, що підписалися нижче; вжити суворих заходів; винести догану та інше. Стандарт потрібний для того, щоб досягти однозначності і достовірності інформації.
Кожен текст, складений у діловому стилі, повинен бути стандартним /або типовим/ та інформативним. Виклад інформації у діловому тексті робиться відповідно до таких принципів:
1.Об‘єктивність змісту.
2.Повнота інформації у стислій формі.
3.Логічність і послідовність.
4.Обгрунтованість.
5.Нейтральний тон.

Останній принцип дотримується завдяки використанню слів, позбавлених емоційних відтінків: віддієслівних іменників /поділ, розподіл, підрахування, використання, дотримання, уніфікація/, безособових дієслів /взято, прийнято підписано, укладено/, назв осіб за їх функцією /позивач, відповідач, замовник, виконавець/ та інше.
Для ділового стилю характерні такі мовні засоби, як поширені обставини, вираженні іменниковими словосполученнями /з метою розвитку... В інших стилях із таким же значенням уживаються інші, синонімічні структури /сполучникові або й безполучникові складні речення, активні конструкції, присудки з пропущенною зв‘язкою/, які надають текстові більшої динамічності.Дата создания: 2009-09-28 00:00:00   Получить данную работу даром  

 

Другие работы по теме:
  вернуться назад


Всі реферати, курсові і дипломні роботи на нашому сайті написані на українській мові. Кожну роботу ви можете скачати цілком або переглядати по сторінкам. Для швидкого знаходження роботи на потрібну вам тему скористайтесь пошуком. Ви також можете добавити свої реферати. Всі реферати доступні відвідувачам безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання рефератів в нашу базу. Ми не займаємось написанням чи виправлянням рефератів. Всі реферати добавлені користувачами нашого сайту, ми не несемо відповідальності за вміст рефератів. Всі авторські права на реферати належать їх авторам. Русская версия - Bokov.net.ru
Яндекс.Метрика