Сообщить об ошибке!

Регистрация нового пользователя!

Логин:

Пароль:

Повторите пароль:

Електронный ящик:

Вход в систему!

Введите свой логин:

Пароль:


тел.: +38(067) 804-79-62
e-mail: bokov.net.ua@i.ua
в базе: 78108 работ(а,ы)
  Теневые работы 
  Бесплатные работы 
  Платные работы 
  Репетиторство 
  Заказать работу 
  Как оплатить 
  Обмен и покупка работ 
  Продажа работ 

FAIL (the browser should render some flash content, not this).Видео инструкция по использованию сервиса продажи работ. ЖМИ!
Ринкова економічна система. Методи державного впливу на ринкові відносини
Курсовая‚  43 стр.
Просмотров: 2242 | Скачиваний: 154

Ринкова економічна система. Методи державного впливу на ринкові відносини 

ЗМІСТ 

Вступ 4
Розділ 1. Поняття економічних систем та методів державного регулювання 6
1.1.Економічна система. Її елементи та типи 6
1.2.Методи державного впливу в умовах різних економічних систем 13
1.3.Особливості функціонування ринкової системи 18
Розділ 2. Особливості розвитку ринкової економічної системи в Україні 20
2.1.Характеристика економічної системи в Україні 20
2.2.Особливості державного впливу на ринкові відносини в Україні 26
2.3.Проблеми державного забезпечення розвитку ринкової економічної системи 28
Розділ 3. Ефективність державної програми економічного розвитку до 2010 року 35
Висновки 40
Список використаної літератури 42

ВСТУП 
Проблема дослідження економічних систем сьогодні є дуже актуальною для України, яка йде шляхом перетворень, методом проб і помилок шукаючи своє місце в сучасному світі. 
Реальна практика постійно підтверджує системний характер економіки. Об‘єктивно існуючі економічні системи знаходять своє наукове відображення в теоретичних (наукових) економічних системах. 
Як показує історія економічної науки, класифікація економічних систем може вироблятися на основі різних критеріїв (ознак).
В основі цієї множинності лежить об‘єктивне різноманіття властивостей економічних систем.

У сучасній економічній теорії звичайно виділяють ринкову, командну і змішану економіку. Найкраще вивчена ринкова економіка, що характеризується як система, заснована на приватній власності, волі вибору і конкуренції, спирається на особисті інтереси, обмежує роль уряду. Командна економіка описується як система, у якій домінують суспільна (державна) власність на засоби виробництва, колективне прийняття економічних рішень, централізоване управління економікою за допомогою державного планування. Під змішаною економікою мається на увазі тип суспільства, що синтезує елементи перших двох систем. Він характерний для більшості сучасних держав.

Історична класифікація повинна включати крім сучасних системи минулого і майбутнього. У цьому зв‘язку заслуговує на увагу класифікація, запропонована представниками теорії постіндустріального суспільства, що виділяють доіндустриальні, індустріальні і постіндустріальні економічні системи.
Межами, що відокремлюють економічні системи одну від іншої, є промислова і науково-технічна революції. Усередині кожної з цих систем можлива більш дробова типологія, що дозволяє намітити шляхи для синтезу формаційного і цивілізаційного підходів.
В укрупненому виді критерії економічних систем можна розділити на три групи: 
– структуроутворюючі критерії;
– соціально-економічні (змістовні) критерії; 
– об‘ємні і динамічні критерії.

Мета курсової роботи: ефективність державної програми економічного розвитку України.
Завдання курсової роботи: економічна система, її елементи та типи, методи державного впливу в умовах різних економічних систем, особливості функціонування ринкової економічної системи; характеристика економічної системи в Україні, особливості державного впливу на ринкові відносини в Україні, проблеми державного забезпечення розвитку ринкової економічної системи.
Методи, які використовувались при написанні курсової роботи: теоретичний аналіз, аналіз статистичного та фактичного матеріалу, графічний метод, розрахунки.
Пережита Україною гостра фінансово-економічна криза, що вимушено призупинила хід подальших економічних перетворень, зробила не тільки бажаним, але і необхідним критичне осмислення підсумків проведеного реформування економіки для вибору його подальших напрямків. Тому тему курсової роботи вважаю актуальною
 
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1.1.Економічна система. Її елементи та типи
В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини. Будь-яке суспільство, особливо високо розвинуте сучасне, являє собою соціальну систему. Соціальна система – це складно організована впорядкована цілісність, що включає окремих індивідів та соціальні спільноти, які об‘єднані різноманітними зв‘язками і взаємовідносинами, специфічними за своєю природою. 


Дата создания: 2010-01-22 00:00:00   Получить данную работу даром  

 

Другие работы по теме:
  вернуться назад


Всі реферати, курсові і дипломні роботи на нашому сайті написані на українській мові. Кожну роботу ви можете скачати цілком або переглядати по сторінкам. Для швидкого знаходження роботи на потрібну вам тему скористайтесь пошуком. Ви також можете добавити свої реферати. Всі реферати доступні відвідувачам безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання рефератів в нашу базу. Ми не займаємось написанням чи виправлянням рефератів. Всі реферати добавлені користувачами нашого сайту, ми не несемо відповідальності за вміст рефератів. Всі авторські права на реферати належать їх авторам. Русская версия - Bokov.net.ru
Яндекс.Метрика