Проектування системи протипожежної безпеки складських приміщень в Товариство з обмеженою відповідальністю «МАС»

Дипломная, 64 стр.

Просмотров: 196.

Проектування системи протипожежної безпеки складських приміщень в Товариство з обмеженою відповідальністю «МАС»


План

1. Загальна частина ........................................................... 2
1.1. Вступ ...................................................................... 2
1.2. Характеристика підприємства .............................................8
1.3. Характеристика і аналіз існуючої системи охорони
та протипожежної безпеки .........................................10
1.4. Обґрунтування теми проекту .............................................11
2. Розрахунково-технологічна частина .................................. 12
2.1. Огляд та аналіз існуючих систем охорони та протипожежної безпеки ...12
2.2. Вибір і обґрунтування структурної схеми системи охорони та протипожежної безпеки......18
2.3. Розробка принципової схеми................ ............................20
2.4. Розрахунок нетипових елементів та вузлів системи.................22
2.5. Опис схеми керування, контролю або регулювання.................28
3. Конструктивна частина..................................................... 32
3.1. Монтаж АЗВП .............................................................32
3.2. Монтаж пожежних сповіщувачів........................................34
4. Енергетична частина ........................................................38
4.1. Розрахунок витрат за рік ..............................................................38
5. Охорона праці ..................................................................39
5.1. Аналіз виробничого травматизму ......................................40
5.2. Заходи техніки безпеки ...................................................42
5.3. Протипожежний захист ...................................................49
6. Економічна частина ..........................................................54
Література ...................................................................64


1. Загальна частина.
1.1 Вступ.

Горіння - це хімічна реакція окислення, що супроводжується виділенням теплоти і світла. Для виникнення горіння потрібна наявність трьох чинників: горючої речовини, окислювача (переважно кисень повітря) і джерела загоряння (імпульсу). Окислювачем може бути не тільки кисень, але і хлор, фтор, бром, йод, оксиди азоту і т.д.

Залежно від властивостей горючої суміші горіння буває гомогенним і гетерогенним. При гомогенному горінні початкові речовини мають однаковий агрегатний стан (наприклад, горіння газів). Горіння твердих і рідких горючих речовин є гетерогенним.

Горіння диферінціюєтся також по швидкості розповсюдження полум‘я і залежно від цього параметра може бути дефлаграційним (порядка десятка метрів в секунду), вибуховим (порядка сотні метрів в секунду) і детонаційним (порядка тисячі метрів в секунду). Пожежам властиве дефлаграційне горіння.

Процес виникнення горіння підрозділяється на декілька видів.
Спалах - швидке згорання горючої суміші, що не супроводжується утворенням стислих газів.
Спалах - виникнення горіння під впливом джерела запалення.
Запалювання - спалах, що супроводжується появою полум‘я.
Самозагорання - явище різкого збільшення швидкості екзотермічних
реакцій, що приводить до виникнення горіння речовини (матеріалу, суміші) за відсутності джерела запалення.

Самозаймання - самозагорання, що супроводжується появою полум‘я.
Вибух - надзвичайно швидке хімічне (вибухове) перетворення, що супроводжується виділенням енергії і утворенням стислих газів, здатних виробляти механічну роботу.

Виникнення горіння речовин і матеріалів при дії теплових імпульсів з температурою вище за температуру запалювання характеризується як спалах, а виникнення горіння при температурах нижче за температуру самозаймання відноситься до процесу самозагорання.

При оцінці пожежної безпеки речовин і матеріалів необхідно враховувати їх агрегатний стан. Оскільки горіння, як правило, відбувається в газовому середовищі, то як показники пожежної небезпеки необхідно враховувати умови, при яких утворюється достатня для горіння кількість газоподібних горючих продуктів.
Основними показниками пожежної небезпеки, визначаючими критичні умови виникнення і розвитку процесу горіння, є температура самозаймання і концентраційні межі запалювання.

Температура самозаймання характеризує мінімальну температуру речовини або матеріалу. при якій відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій, що закінчується виникненням полум‘яного горіння. Мінімальна концентрація горючих газів і пари в повітрі при якій вони здатні спалахувати і поширювати полум‘я, називається нижньою концентраційною межею запалювання; максимальна концентрація горючих газів і пари, при якій ще можливе розповсюдження полум‘я, називається верхньою концентраційною межею запалювання. Область складів і сумішей горючих газів і пари з повітрям, лежачих між нижньою і верхньою межами запалювання, називається областю запалювання.

Концентраційні межі запалювання не постійні і залежать від ряду чинників. Найбільший вплив на межі запалювання роблять потужність джерела запалювання, домішка інертних газів і пари, температура і тиск горючої суміші.

Пожежонебезпечність речовин характеризується лінійною (вираженої в см/с) і масовою (г/c) швидкостями горіння (розповсюдження полум‘я) і вигоряння (г/м2*с), а також граничним змістом кисню, при якому ще можливе горіння. Для звичних горючих речовин (вуглеводів і їх похідних) цей граничний зміст кисню складає 12-14%, для речовин з високим значенням верхньої межі запалювання (водень, сірковуглець, окисел етилену і ін.) граничний зміст кисню складає 5% і нижче.

Крім перерахованих параметрів для оцінки пожежної небезпеки важливо знати ступінь горючості (згорає) речовин. Залежно від цієї характеристики речовини і матеріали ділять на пальні (що згорають), важкогорючі (важкоспалимі) і негорючі (що не згорають).

До горючих відносяться такі речовини і матеріали, які при запалюванні стороннім джерелом продовжують горіти і після його видалення. До важкогорючих відносять такі речовини, які не здатні поширювати полум‘я і горять лише в місці дії імпульсу; негорючими є речовини і матеріали, не загораючих навіть при дії досить могутніх імпульсів.

Пожежі на обжитих людиною територіях, на підприємствах виникають в більшості випадків у зв‘язку з порушенням технологічного режиму. Це на жаль часте явище і державою передбачені спеціальні документи, що описують основи протипожежного захисту. Це стандарти: ГОСТ 12.1.004-76 "Пожежна безпека" і ГОСТ 12.1.010-76 "Вибухобезпечність".
Заходи щодо пожежної профілактики розділяються на організаційні, технічні, режимні і експлуатаційні.