Соціально – психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

Дипломная, 81 стр.

Просмотров: 526.

Соціально – психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

ЗМІСТ
Вступ ...............................................................................3
Розділ I Подружній конфлікт як соціально - психологічний феномен
1.1 Поняття подружніх конфліктів та їх особливості .....................5
1.2 Види та причини подружніх конфліктів ...............................31
1.3 Попередження та рішення подружніх конфліктів ...................45

Розділ II Психологічна діагностика подружніх конфліктів
2.1 Стандартизовані методики сімейної психодіагностики ............50
2.2 Психотерапевтичні методи діагностики подружніх конфліктів...60

Розділ III Практичне дослідження подружніх конфліктів
3.1 Наукове обґрунтування психодіагностики дослідження ..............71
3.2 Проведення дослідження та аналіз отриманих результатів..........73
Висновок ................................................................................................77
Список використаних джерел ...........................................................78
Додатки ..........................................................................83

 ВСТУП

Актуальність данного дослідження пов‘язана із вирішенням практичних потреб суспільства стосовно проблем конфліктних подружніх пар. Ми маємо статистику, що смертність (15%) перевищує народжуваність (11%). Інститут сім‘ї, на який покладено функцію відновлення населення, занепадає. З десяти середньостатистичних подружніх пар розлучаються шість. Це свідчить про невміння людей вирішувати як внутрішньо-особистісні, так і між особистісні конфлікти. Сімейні конфлікти є однією з форм конфлікту. По оцінкам спеціалістів, в 80-85% сімей відбуваються конфлікти.
Проблему подружніх конфліктів розглядали Лисенко В. А.; Волкова А. М.; Трапезнікова Т. М.;А. С. Качарян; Аргайл М.; Васильченко Г. С.Уиллард Ф. Харми; Юстицкіс; Ейдеміллер;Статман; Павлюков, Харчев4 і. А. Фурманов та інші.
Обєкт дослідження: подружні конфлікти у молодих подружніх пар проживаючих в м. Херсоні, в віці до 35 років, які в шлюбі не менше одного року, мають дітей.
Предмет дослідження: виявлення залежності між задоволеністю шлюбом у подружніх пар та характером взаємодії їх в конфлікті.

Мета дослідження: виявлення зв‘язку між задоволеністю шлюбом у подружніх парта характером взаємодії подружжя в конфліктній ситуації.
Цілі дослідження:
• Теоретичне дослідження проблеми подружніх конфліктів;
• Встановлення зв‘язку між задоволеністю шлюбом та характером взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях;
Гіпотеза дослідження: Задоволеність шлюбом у подружніх пар залежить від характеру взаємодії подружжя в конфліктній ситуації.
Задачі дослідження:
 Узагальнення та систематизація теоретичних знань з проблеми подружніх конфліктів;
 Проведення дослідження характеру взаємодії подружжя в конфлікті та
задоволеності шлюбом;
 Аналіз та узагальнення отриманих даних;
 Практичне дослідження взаємозв‘язку задоволеності шлюбом та характеру взаємодії подружжя в конфлікті.

Методи дослідження: тестування, статистична методологічна обробка в психології: лінійно кореляційний аналіз по Пірсону.
Теоретичне значення одержаних результатів полягає в зручності використання систематизованих теоретичних даних з зазначеної теми. Можливе використання отриманих емпіричних даних в викладанні курсу конфліктології у вузах.
Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання отриманих практичних даних при роботі з подружніми парами.
Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, загального висновку, списку використаних джерел та пятьох додатків. Зміст роботи викладено на 82 сторінках друкованого тексту включаючи таблиці. Список використаних джерел нараховує 80 робіт українських та зарубіжних авторів.

Розділ I Подружні конфлікти як соціально - психологічний феномен
1.1 Поняття подружніх конфліктів та їх особливості
«Милі сваряться - тільки потішаються» - так говорить народна мудрість. Але так це чи ні?
Психологи затверджують, що для шлюбу небезпечні дрібні, часто повторювані сварки, тому що вони поступово і неухильно ведуть до психічного відчуження між подружжям. Необхідно пам‘ятати, що взаємна критика, претензії, під час сварки на особистісні якості один одного розширюють зону конфлікту. Сварка може розростися до нездоланної проблеми, якщо неї виносити на широке обговорення з родичами і друзями, що волею-неволею нагадують про неї. Конфлікти в родині приводять у стресовий стан одного чи відразу двох із подружжя, і порушують звичну манеру спілкування в родині.