Психотерапевтичні можливості рефлексивних технік у роботі з особистісними кризами

Курсовая, 43 стр.

Просмотров: 351.

Психотерапевтичні можливості рефлексивних технік у роботі з особистісними кризами

Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичний аналіз рефлексивних технік, як
психотерапевтичнихможливостей у роботі з особистісними кризами.
1.1. Поняття особистісної кризи
1.2. Поняття рефлексії. Рефлексивні техніки у психотерапевтичній
роботі з особистісними кризами
Розділ II. Практичні вправи застосування рефлексивних технік у
психотерапевтичній роботі з клієнтом, що переживає особистісну кризу.
2.1. Психотерапевтична допомога, як допомога у лікуванні людської
психіки
2.2. Біблійна психотерапія
2.3. Рефлексивні техніки у психотерапевтичній роботі з клієнтом на
основі гуманістичної психологіїКарла Роджерса
Розділ III. Практичне застосування психотерапевтичних вправ, які
містять рефлексію, у роботі з клієнтом, що переживає глибоку депресію.
3.1. Депресія - як одна із форм прояву особистісної кризи. Причини
виникнення депресії
3.2. Кроки виходу з депресії, шляхом застосування рефлексивних
технік
Підсумок
Список використаних джерел

Вступ. Актуальність дослідження.
Ми живемо в час, коли скрізь і всюди чуємо слово криза. Криза, яка
існує в світі, яка є в державі, в якій ми живемо, мимоволі торкається життя
кожної людини, її стосунків у сім‘ї, в колективі, де вона працює, її характеру,
самопочуття, її планів, життєвлаштувань. Сьогочасний стан світу говорить про
втрату моральності, про панування насильства та жорстокості, зла та
безвихідності. Жодного дня не минає без репортажу в газетах, журналах, радіо,
й телевізійних новинах про хворобливий стан суспільства. На превеликий жаль,
навіть самі випуски засобів масової інформації, в багатьох випадках є не тільки
реєстраторами, а й глобальними постачальниками зла, про яке повідомляють. І
ще хоч комп‘ютери, мобільні телефони, відео, DVD, супутникове і кабельне
телебачення можна використовувати для кращої мети, вони є сучасними, дуже
витонченими передавачами, які призвели до поширення аморальності,
жорстокості, злочинності в суспільстві. Криза проникла у всі сфери людського
життя. Кожен житель землі має задуматись над своїм життям, його змістом,
пріоритетами. Мабуть, завжди буде актуальним питання, як практично знайти
вихід із будь - якої кризової ситуації в загальному і в особистому житті. Великі
можливості в цьому плані має психотерапія з використанням різного роду
рефлексивних технік. У роботі ) з особистісними кризами рефлексія полягає в
тому, що суб‘єкт стає пізнанням сам для себе, своїх вчинків, своїх власних
психічних процесів, їх сили і слабкості, особистих можливостей і обмежень.
Об‘єкт і предмет дослідження: особливості використання рефлекси-
вних технік у психотерапевтичній допомозі клієнту, що переживає особистісну
кризу.

Мета дослідження: вивчити психотерапевтичні можливості
рефлексивних технік у роботі з клієнтом, який переживає особистісну кризу.
Гіпотеза дослідження: дослідження стане джерелом поповнення
теоретичних і практичних знань і досвідів з даної теми.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати науковулітературу з питань рефлексії, рефлексивних
технік у психотерапії.
2. Розкрити поняття « особистісна криза», «життєва криза».
3. Показати практичне використання рефлексивних технік у роботі з
особистісними кризами.
4. Дослідити депресію - як одну із форм прояву особистісної кризи,
причини її виникнення, а також провести практичну психотерапевтичну роботу
з клієнтом, що переживає депресію.

Методологічні та теоретичні основи дослідження: дослідження
психотерапевтичних можливостей рефлексивних технік проводилося
безпосередньо на базі вивчення наукової психотерапевтичної літератури з даної
теми.
Методи та організація дослідження: психотерапевтична робота про-
водилася з клієнтом, який переживав депресію.
Надійність та вірогідність дослідження: практичному дослідженню
передувало теоретичне дослідження даного питання.
Наукова новизна та теоретичне значення: психотерапевтичні
можливості у роботі з особистісними кризами - це тема актуальна у всі часи і
для всіх поколінь, поскільки багато людей переживають особистісну кризу і
потребують допомоги. Дуже важливо теорію правильно застосувати на
практиці.

Практичне значення: в нашому сучасному світі, у час загальної кризи,
яка торкається багатьох, плюс кризи особистісного характеру -
психотерапевтична допомога з використанням рефлексивних технік, вкрай
необхідна багатьом людям. Багато людей переживають одинокість,
розчарування, депресію, гнів. Це ще раз говорить про необхідність практичної
допомоги багатьом людям.Розділ І. Теоретичний аналіз рефлексивних технік,
як психотерапевтичнихможливостей у роботі з особистісними кризами.

1.1. Поняття особистісної кризи.
Людина має свій неповторний світ, який будується, змінюється,
вдосконалюється протягом усього життя. Ідучи по життю вона ставить певні
цілі, досягає їх, ставить інші, долає перешкоди, труднощі, випробування, які
виникають на життєвій дорозі, неодноразово починаючи все спочатку.
Світобудова залежить від минулого, що безпосередньо впливає на
сьогодення, від власної історії, яку особистість створює своїми вчинками
,життєвими рішеннями, буденними виборами. Вона залежить від уявлень про
майбутнє, від надій, бажань, мрій, планів.
У кожного свій життєвий шлях, напрямок якого визначається в
залежності від цілей , які ставить перед собою людина, від засобів, методів,
якими досягаються вони, також від зібраності, організованості та
наполегливості у їх досягненні.

Надзвичайно важливо які цілі ставить перед собою особистість! Дуже
часто людські цілі стосуються матеріально-побутового характеру,
задовольнивши які, людина, сім‘я відчуває порожнечу, тому що матеріальний
світ, речі не можуть задовольнити внутрішній духовний світ особистості. І от
коли під загрозою опиняються життєві задуми, плани, коли руйнується
частково чи майже дощенту стара світобудова, людина переживає життєву
кризу. Все треба переглянути, відмовляючись від звичних уявлень про цінності,
ідеали, смисли. Чи таким я був? Що я можу про себе сказати зараз? Чим маю
стати у майбутньому? Як жити далі? Навіщо все це! Криза - це завжди
запитання, запитання, запитання...